My-Say

0

שלום חנוך

נולד בקיבוץ משמרות ב1946. אחד היוצרים…

0

ShowArticle.aspx

להקה בדיעבד למרות כישלונה של הלהקה…

מהות האתר:

מהות האתר שלנוהיא לספק זמן איכול לקוראים שלנו בראש ובראשונה! אנו נותנים מספר רחב של פתרונות ופירושים לכלל הנושאים ברשת ובמיוחד לאלו שאנו רואים לנכון. המאמרים שלנו הם בעיקר סאטירה עדכנית לסיטואציות ומצבים שונים בישראל ובעולם. לדוגמא: מדור התופעות ברשת או מדור דברים מהעולם. אנו שואפים לעדכן את האתר מידי פעם אך לא תמיד יוצא לנו. מקווים מאוד שתיהנו ותעדכנו אותנו אם ישנם נושאים שלדעתכם צריכים התייחסות מיוחדת!   צוות אתר mysay